Son activités

  • Mots Mêlés

    Substitueix les paraules entre cometes de les següents frases per pronoms febles i busca'ls en la sopa de lletres acompanyats dels verbs corresponents. No porten guions ni cometes: - Agafa "tot ...

  • Mots Croisés

    Pronoms febles encreuats

    Mots Croisés

    A les següents frases li falten pronoms febles. Completa els requadres amb els pronoms que completen correctament les frases. No tardes massa! ...