Son activités

 • Relier

  En aquesta activitat, tenim parelles de paraules amb accents, que poden ser sinònimes o antònimes entre elles, i tu tens que esbrinar quines són parella. Molta sort!...

 • Devinette

  Açí tens la descripció d'una paraula amb accent i tens que esdevinar a quina paraula es refereix....

 • Mots Mêlés

  Sopa d'accents

  Mots Mêlés

  Açí tenim una sopa de lletres, i tenim que trobar les paraules accentuades....

 • Compléter

  Tenim una paraula incompleta, la cual hem de completar y posar-li l'accent correctament...