Son activités

 • Mots Croisés

  Nhung vien gach

  Mots Croisés

  Chuong 1

 • Test

  Chuong 7.2

  Test

  Tong hop

 • Relier

  Chuong 7

  Relier

  Kiem soat

 • Relier

  Chuong 6

  Relier

  Lanh dao

 • Relier Colonnes

  Chuong 5

  Relier Colonnes

  To chuc

 • Mots Croisés

  Chan dung nha quan tri

  Mots Croisés

  Chuong 2

 • Relier Colonnes

  Video 4.2

  Relier Colonnes

  Khai niem chien luoc, quy trinh hoach dinh chien luoc va cac loại hinh chien luoc

 • Relier

  Video 4.1

  Relier

  Xác lập mục tiêu, vai trò và quy trình hoạch định

 • Relier

  Video 3.4

  Relier

  Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ tổ chức ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức

 • Test

  Video 3.3

  Test

  Các yếu tố thuộc môi trường vi mô tác động đến hoạt động tổ chức

 • Mots Croisés

  Video 3.2

  Mots Croisés

  Cac yeu to cau thanh moi truong vi mo

 • Relier Colonnes

  Video 3.1

  Relier Colonnes

  Khái niệm các loại môi trường: vi mô, vĩ mô và nội bộ tổ chức

 • Relier Colonnes

  Doanh nghiệp: quá khứ, hiện tại và tương lai