Son activités

 • Relier

  Relaciona les paraules que tinguen sons similars.

 • Relier Mosaique

  Hauràs d'aparellar els mots ocults que siguen semblants en català i anglès.

 • Mots Croisés

  Vocabulari

  Mots Croisés

  Hauràs de traduir les paraules que apareixen a l'área de definició (ja siguen anglès-català o català-anglès) i posar-les al lloc corresponent del encreuat.