Son activités

 • Compléter

  Доберіть антоніми до поданих дієслів, як називаються утворені пари?

 • Relier

  Поєднайте іменники однієї відміни

 • Relier Colonnes

  zharhon, 6

  Relier Colonnes

  Відповідники

 • Relier Colonnes

  lexuka

  Relier Colonnes

  Поєднайте пари запозичених слів та їх українських відповідників

 • Dictée

  Запишіть слова під диктовку, позначте вид лексики (активна чи пасивна)